31 aastane kogemus kinnisvaraturul

Määrame õiglase turuväärtuse kinnisvarale

Meie teenused

Määrame teie müüdavale, ostetavale või renditavale kinnisvarale õiglase turuhinna. Meie põhitegevusalad on hindamine ja turuanalüüs, meil puudub seotus Teie vara võimaliku vahendamissooviga.

01

Eluruumide hindamine

Laenutagatise hindamine. Maa ja ehitatavate hoonete hindamine. Hindamine kinnisvara müügihinna määramiseks. Hindamine varaliste vaidluste puhul. Tururendi ehk turuüüri määramine.

02

Äripindade hindamine

Äripindade laenutagatise hindamine. Vara õiglase väärtuse hindamine finantsaruandluseks. Ärimaa ja ehitatavate hoonete hindamine. Tururendi (turuüüri) määramine

03

Kohtuekspertiisid

Kohtuvaidlused. Maa erakorraline hindamine. Sundvõõrandamine. Täitemenetlused

04

Analüüsid

Parima kasutuse analüüs, tururendi analüüs, turusektori monitooring,

ELURUUMIDE JA ÄRIPINDADE LaenutagatisE hindamine
Laenutagatise hindamine

Laenamisel kinnisvara tagatisel vajate reeglina ka kinnisvara hindamist. ERI Kinnisvara teostab nii eluruumide kui äripindade laenutagatiseks hindamist kõikidele Eesti suurematele pankadele.

Miks valida hindamistellimuse täitjaks ERI Kinnisvara:

  • Mitukümmend aastat kogemust kinnisvaraturul.
  • Analüüsime turuarenguid (vaadake lähemalt menüüribalt Analüüsid).
  • Konsulteerimise võimalus enne eksperthinnangu teostamist.
  • Meie põhitegevusalad on hindamine ja turuanalüüs, meil puudub seotus Teie vara võimaliku vahendamissooviga.
Erinevates ehitusetappides ja plaanitavad ehitused
Maa ja ehitatavate hoonete hindamine

ERI Kinnisvara teostab ehitatavate hoonete hindamist, mis hõlmab nii hoonestamata maa, eeldusliku turuväärtuse hindamist hoonestuse valmimisel, kui ka erinevates ehitusetappides turuväärtuse hindamist. Kuigi maa hindamist teostatakse ka laenutagatise tarbeks, on maa hindamisel erisuseks maa korraline ja erakorraline hindamine, lisaks nõuavad eriteadmisi ja turu tundmist haritava maa ja maal kasvava metsa hindamine, kus kasutame kogenud selle ala spetsialistide abi. ERI Kinnisvarast on võimalik tellida ka hinnanguid servituuditasude, hoonestusõiguse tasude jms määramiseks.

ERI Kinnisvara omab Maa-ameti väljastatavat maa hindaja tegevuslitsentsi.

eraisikutele ja ettevõttetele
Tururendi määramine

Tururent (turuüür) on leitav võrreldavate varade eest tasutud ja küsitud renditasude analüüsimisel. Tururent sõltub turusituatsioonist ja vara konkurentsivõimest turul ning võib vara majandusliku eluea jooksul korduvalt muutuda. Tururendi määramise aruanne vormistame eksperthinnanguna vastavuses Eesti varade hindamisstandardi EVS 875 nõuetega.

ETTevõtetele
Finantsaruandluseks hindamine

Õiglase väärtuse hindamisel tuleb ettevõttel kasutada ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi, välja arvatud juhul, kui ettevõte ise omab vastava kvalifikatsiooniga spetsialiste.

Parim kasutus, turusektori monitooring
Analüüsid

Parim kasutus on vara kõige tõenäolisem kasutus, mis on füüsiliselt võimalik, vajalikult põhjendatud, õiguslikult lubatav. Parima kasutuse eesmärgiks on leida hinnatavale kinnisvarale kõige tulusam ja jätkusuutlikum kasutus. Parima kasutuse analüüsi tulemusena võib leida varale parema kasutuse kui olemasolev või kontrollida kavandatava kasutuse vastavust parimale kasutusele.

Võimalik on tellida olemasolevate monitooringute väljavõtteid, nt elukondliku uusarenduste esmaturu ostu-müügi tehingute monitooring aga tellida ka konkreetse sektori monitooring, nt laopindade turu monitooring, büroopindade turu monitooring.

kohtuvaidlused, kinnisasja erakorraline hindamine
Kohtuekspertiisid

Maa erakorraline hindamine on hindamise objekti maksumuse kindlaksmääramine tehingute teostamiseks, sundvõõrandamiseks, maakorralduse läbiviimiseks või muudel eesmärkidel maaomaniku või õigustatult huvitatud isikute tellimisel. Riigi omandis oleva objekti erakorraline hindamine toimuvad Vabariigi Valitsuse korrale “Maa erakorralise hindamise kord”. Maa hindajaks on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents ning Eri Kinnisvara omab vastavat litsentsi.

Sundvõõrandamist kasutatakse juhul kui läbirääkimised maa vabatahtlikuks võõrandamiseks ei anna tulemusi. Sundvõõrandamine toimub vastavalt “Kinnisasja sundvõõrandamise seadusele”.
Peale sundvõõrandamise otsust toimub kinnisasjade erakorraline hindamine, mida reguleerib “Maa erakorralise hindamise kord”. Erakorralist hindamist teostab Maa-ameti poolt väljastatud litsentsi omav maa hindaja koostöös kinnisasja asukohajärgse kohtutäituriga ning hindamine toimub sundvõõrandamise otsuse vastuvõtmise hetke seisuga.

Kui täitemenetluses hindamine osutub asja hindamine raskeks, laseb kohtutäitur vara väärtuse hinnata eksperdil. Hinna vaidlustamise korral taotleb kohtutäitur uue hindamise korraldamiseks eksperdi määramist kohtult.

ERI Kinnisvaras töötab riiklikult tunnustatud ekspert ning omame Maa-ameti väljastatavat maa hindaja tegevuslitsentsi.

Hinnad

Eluruumide hindamine
Tallinna ja Harjumaa hindamisteenuse hinnakiri alates 01.04.2024
Tüüpkorter Tallinnas (Mustamäe, Lasnamäe, Õismäe  tüüpelamud) alates280€
Uuselamu, Kesklinna, muu piirkonna või eriprojektiga korter (alates)310€
Eksklusiivsed Tallinna ning Vanalinna korterid (alates)320€
Harjumaa korter Tallinnast kuni 15 km (alates)300€
Elamumaa Tallinnas (alates)400€
Elamu (sh paaris- ja ridaelamu) Tallinnas (alates)410€
Eksklusiivne elamu Tallinnas või Harjumaalkokkuleppel
Maja, suvila, talu, elamumaa Harjumaal Tallinnast kuni 15 km (alates)410€
Hindaja konsultatsiooni tund70€

Lisahinnang elamispindadele kuni 50% hinnakirjast. Tallinna kesklinnast kaugemal kui 15 km lisandub kaugusetasu. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Äripindade hindamise hinnakiri
Olenevalt vara iseloomust teostame äriobjektide hindamist ka väljapool Harjumaad, nt Läänemaal, Pärnumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal
Äripindade teenuse hinnakirja aluseks tunnihind 50 € tund + käibemaks
Äripind (korteriomand)Alates 400€
Äripinnad (kinnistud)Alates 700€
Kohtuekspertiiside hinnad

Kuna kohtuekspertiisid on reeglina erineva iseloomuga ja ka ekspertiisiks esitatavate küsimuste arv ja iseloom on varieeruv, siis ekspertiisi maksumuse saab määrata peale lähteülesande või ekspertiisimäärusega tutvumist.

Konsultatsioonide ja analüüside hinnakiri

Analüüsi maksumuse saab määrata peale kliendi soovide kaardistamist.

Nt Tururendi määramise maksumus on alates 200 eurot + käibemaks.

Meie meeskond

Meiega saate ühendust ka üldtelefonil (+372) 606 0077 E-R 9:00-18:00. Asume Tallinna südalinnas, Stockmanni kõrval, Tartu mnt. 16.

Kristin Rammo

Kutseline hindaja (vara hindaja, tase 7, kutsetunnistus nr 127185)

Tel. +372 556 005 11

E-post: kristin.rammo@eri.ee

KEELED: eesti, inglise, vene

VALDKONNAD: hindamine, konsultatsioon, analüüs

Olen kinnisvara valdkonnas tegutsenud, hindamisega tegelenud ja ERI Kinnisvaraga seotud olnud alates 2003. aastast. Selle aja jooksul on kinnisvaraturg läbi teinud mitmeid kardinaalseid muutusi, kiire hindade tõusufaasi aastatel 2005-2007 ja ka suure kukkumise 2008-2009, see kõik on õpetanud mind analüüsima kinnisvaraturul toimuvat ja andnud asendamatu kogemuse. Tänu piisavalt pikale kogemusele valdan hästi nii elukondliku kui ka ärikinnisvara hindamist. Igas oma töös pean oluliseks põhjalikkust ja süvenemist, olgu see lihtsa korteri hindamine või keerukas äriprojekt.
Tähtsaks pean suhtlust ja koostööd klientidega. Mul on vedanud, et saan tegeleda sellega, mis mulle meeldib.
Olen Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige ja kutsekomisjoni liige.

Siim Simson

Analüütik, kutseline hindaja (kinnisvara hindaja, tase 6, kutsetunnistus nr 177429)

Tel. +372 555 955 76

E-post: siim@eri.ee

KEELED: eesti, vene

VALDKONNAD: analüüs, hindamine, konsultatsioon

Kinnisvara valdkonnas olen alates 2002.a, kui alustasin üürimaaklerina, alates 2003.a hindajana ning 2009.aastast lisaks hindamisele turuanalüütikuna/konsultandina.ERI Kinnisvaraga liitusin 2008.a suvest.

Oma töö juures hindan tema mitmekülgsust, erilist huvi pakuvad ja südamelähedased on ajaloolised varad (talukohad, vanalinnad ja mõisakompleksid).

Ma austan klientide privaatsust ning mõistan tänapäevale omast kiirust teenuse täitmisel.

Ma hindan Teie vara nagu see oleks minu oma.

Andres Teder

Kutseline hindaja (vara hindaja, tase 7, kutsetunnistus nr 116124), Maa-ameti litsentsiga hindaja

Tel. +372 507 2216

E-post: andres.teder@eri.ee

KEELED: eesti, vene, soome

VALDKONNAD: Juhatuse liige

Olen kinnisvara valdkonnas tegutsenud alates 1996. aastast ja ERI Kinnisvaraga seotud 2002. aastast.

Kinnisvaravaldkond on olnud mulle huvipakkuv just oma muutustes, tõusudes ja mõõnades ning seetõttu on ka eelistusteks kujunenud kinnisvaraturu analüüsid ja kinnisvara hindamised.

Olen Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu juhatuse liige.

Minu motoks on “visadus ja süvenemine viivad sihile”

Marko Künnapas

Kutseline hindaja (kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kutsetunnistus nr 177137)

Tel. +372 536 766 53

E-post: marko.kunnapas@eri.ee

KEELED: eesti, vene, inglise

VALDKONNAD: hindamine, analüüs

Tiit Vahenõmm

Kutseline hindaja (kinnisvara nooremhindaja, tase 5, kutsetunnistus nr 119647)

Tel. +372 502 9244

E-post: tiit.vahenomm@eri.ee

KEELED: eesti, vene, inglise

VALDKONNAD: hindamine

Meist

ERI Kinnisvara on asutati aastal 1993 ja meie meeskond koosneb pikaajalise kinnisvara kogemusega spetsialistidest. Meie põhitegevusalad on kinnisvara hindamine ja turuanalüüs.

Võta meiega ühendust

Lepi kokku hindamine või konsultatsioon

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Scroll to Top