Privaatsusreeglid

Privaatsusreeglid

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta ERI Kinnisvara OÜ
(edaspidi ERI) klientide privaatsust.

Toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Isikuandmetena käsitleme isiku e-aadressi, mille isik on andnud vabatahtlikult ning kinnitanud kirjaliku nõusolekuga. 

Isikuandmeid kasutame ainult klientidele värskeima turuinfo edastamiseks infokirjas – turuülevaadete, parimate pakkumiste ning muu ERI tegevusega seotud info

jagamiseks. 

ERI ei levita, edasta ega kasuta muul mitte ette nähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest. 

Juhul, kui saate meie käest infokirja ilma, et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda tallinn@pindi.ee. 

Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil tallinn@pindi.ee. 

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine 

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. 

ERI kasutab oma veebilehel pindi.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise

statistika kogumine meie kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja

mugavamaks muutmine kasutajatele. Küpsised aitavad muuta kodulehe info kasutajale

paremini kättesaadavamaks. Me ei jälgi individuaalsete inimeste liikumist meie veebis. 

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida

ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab

vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Loe küpsistest täpsemalt www.aki.ee/et/kupsised. 

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

Oma e-aadressi edastades ning ERI veebi kasutama asudes olete tutvunud ja nõustunud nende põhimõtetega. ERI jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat muuta. 

Kõikide küsimuste korral palume võtta ühendust e-aadressil eri@eri.ee.

Scroll to Top